Kahve Arası/Coffee Break – Weekly Turkey/U.S. Bilateral & Bilingual Business News and Dialogue

 

Kahve Arası – Kültürler Arası İletişim

Merhaba. Haftalık “Kahve Arası” buluşmamıza hoşgeldiniz. Bu hafta biraz zaman faktörü ile itişmeli bir hafta yaşıyorum.  Bana kahve arasına filan zaman yok diyor.  Ben de hayır iletişimde olmak herşeyden önemli diyorum.  Gördüğünüz gibi de mücadelemi kazandım.

Ve de iletişim hakkında yazmak istiyorum.  Atalarımız ne demişler… “…insanlar konuşa konuşa anlaşırlar”.  Peki başka bir ülkede konuşulan dili bilmiyorsak ne yapacağız? Hele bir de bir adım daha gider de antropolog Edward Hall’un sessiz dil olarak nitelendirdiği kültür faktörünü anlamıyorsak farklı ülkelerden insanlarla nasıl etkin ve mutlu bir şekilde çalışacağız? Başarılı olmak için bu engellerin aşılması gerekiyor.  Nitekim iletişim her iş becerisinin temel taşı olduğu gibi firmamızın sanal ortamda yansıması olan internet sitemizin ve de marka hikayemizin başarı kriterini oluşturuyor.

Peki nasıl çözümler yaratabiliriz?  Gelecek hafta kültürün iletişime yansıması konusunda sohbet etmeyi umuyorum.  Fakat araştırmalar kültürler arası çalışırken en önemli başarı faktörlerinden ikisinin merak ve de öğrenme arzusu olduklarını gösteriyor. Bu iki faktör anlayış kabiliyetimizi geliştiriyor.  Bu nedenle bugün Edward Hall’un bir sözünü daha paylaşmak istiyorum: “Kültür aydınlatmaktan çok gizler, ve en garip olanı da gizlediği şeyleri en iyi o kültürün kendi insanından gizler.” Başka kültürleri iyi anlayabilmek için herşeyden önce kendi kültürümüzü ve kendimizi iyi tanımamız faydalı olur. Bu merakımızı ve de öğrenme arzumuzu tetiklemek için en güzel ilk egzersiz olacaktır.  Bu egzersiz hem başka kültürleri tanımak için gerekli beceriyi hem önyargılar oluşturmamamız için gerekli bilgiyi bize sağlayacaktır.

Dolayısıyla siz hiç kendinizin ne tarz iletişimden hoşlandığınızı düşündünüz mü?  Birlikte çalışırken, email yazarken ve okurken, bir internet sitesinde veya sosyal medyada bilgi ararken…sizce başarılı iletişim kriterleri neler olmalı…sizce bu düşünceleriniz ve duygularınız nasıl gelişti…kimi kendinize etkin iletişim konusunda örnek görüyorsunuz ve neden?

Yorumlarınızı bekliyor gelecek hafta yine keyifli bir ‘Kahve Arası’nda buluşmak üzere diyorum.

Coffee Break – Intercultural Communication

Great to reconnect via “Coffee Break”.  This week I am in a bit of a competition with time. The clock has been telling me that I don’t have time for coffee break.  I’m saying that being touch and communicating is more important than anything else.  Thankfully, I seem to be winning my case.

And I want to write about communication.  A Turkish saying points out that humans develop understanding through conversations.  I also read that “communication is the foundation of all human interaction”. But how can we communicate effectively if we don’t speak the language in the market we’re interested in?  What if you don’t know Turkish? Well…many Turkish business people speak English…but then there is one more language.  Anthropologist Edward Hall describes the “culture factor” as the “silent language”. And if you don’t master the “silent language” the meaning of the words by non-native English speakers can get lost in translation.  It’s a hurdle for both sides of course; it’s a critical strait in international business that needs to be crystal clear for business people to do business effectively.  The accurate perception of your brand story, the functionality of your web presence and your ability to learn from the market depend on your ability to understand cultural nuances and communicate effectively.

What is the solution? The clock is persistent with me.  Next week I would like to open the floor for discussions on how culture impacts communication.  Till then though I would like to share another thought by Edward Hall: Culture hides more than it reveals, and strangely enough what it hides, it hides most effectively from its own participants.Research shows that curiosity and our openness to learning are critical factors for succeeding in intercultural relations.  Curiosity helps develop understanding/empathy.  And the best way to start practicing curiosity is with a favorite topic – ourselves. A thorough self-awareness exercise builds the necessary skills and knowledge for understanding others and protects us from premature judgments.

So, have you ever had a chance to reflect upon what you like when communicating?  What do you like in your relations with other people, when communicating by email, or looking for information on the Internet?  How do you think did you develop your own communication style? Who in your life would you describe as a great communicator and why?

Looking forward to your thoughts and experiences…and to a great Coffee Break next week.

Holidays in bilateral space:  Continuation of Ramadan

Note: The content of these Turkish/English bilingual blogs are similar but not exact same.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *